Beloningsbeleid


Leden van het bestuur ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden. 

Wel kunnen zij feitelijk gemaakte kosten voor bij voorbeeld het bijwonen van vergaderingen declareren.

In de praktijk maakt geen der bestuursleden van deze mogelijkheid gebruik.